EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Hüseyinzade Ali Turan Arşivi

TR EN

Hakkında Yazılanlar

Ali Canip_Ziya Gökalp'e Türkçülüğü Aşılayan Adam Yakın Tarihimiz, 26 Nisan 1962 Sayı: 9 Döküman Elibey Hüseynzadenin Dilçilik Görüşleri Sedaqet Hesenova, Elibey Hüseynzadenin Dilçilik Görüşleri, Bakı, 2006, 100 s. Döküman TURAN, Hüseyinzade Ali, 2010 Yavuz Akpınar, "Turan, Hüseyinzade Ali", 2010 Döküman Yusuf Akçura _ Hüseyinzade Ali Turan'a Mektuplar (Belgelerle) Yavuz Akpınar, Yusuf Akçura'nın Hüseyinzade Ali Bey'e Yazdığı Mektuplar, (Orijinal Belgelerle) Döküman Ahmet Ağaoğlu'nun Hüseyinzade Ali Bey'e Mektupları Yılmaz Özkaya_Ahmet Ağaoğlu'nun Hüseyinzade Ali Bey'e Mektupları_Türk Yurdu, Ankara, Nisan 2011, Sayı: 284, s. 13-25 Döküman Samet Ağaoğlu - "Perde Arkasındaki Adam" [Hüseyinzade Ali Turan] Samet Ağaoğlu, "Perde Arkasındaki Adam", Babamın Arkadaşları, İstanbul, Nebioğlu Yayınevi, Yıl:?, s. 75-78 Döküman Yusuf Akçura_HÜSEYİNZADE ALİ BEY (Eski Yazıyla) Yusuf Akçura Hüseyinzade Ali Bey (1-3 tefrika), Türk Yurdu I. Tefrika; 2 Nisan 1331_14 Nisan 1915, Sayı: 81, s. 2550-2556; II. Tefrika: 23 Nisan 1331, Sayı: 82, s. 2566-2570; III. tefrika 7 Mayıs 1331, Sayı: 83, s. 2581-2585. Döküman Dündar Akünal - Hüseyinzade Ali Bey Dündar Akünal, "Hüseyinzade Ali Bey. Kafkasya'da Türkçülük Hareketine Bir Bakış", Çınaraltı, 14 Şubat 1942, Sayı: 28, s. 12-14 Döküman Hilmi Ziya Ülken - Ali Turan Hilmi Ziya Ülken, "Türkçülüğün ve Türk Sosyalizminin Babası Ali Turan (Hüseyinzade Ali), Yeni İnsan dergisi, I. Tefrika: Aralık 1969, sAYI: 84; ıı. Tefrika: Ocak 1970, SayıI: 85 Döküman İbrahim Alaettin Gövsa İbrahim Alaettin Gövsa, Turan Ali Hüseyin-Hüseyinzade, Türk Meşhurları Ansiklopedisi, s. 385-386 Döküman Sadeddin Nüzhet Ergun - Ali Turan Sadeddin Nüzhet Ergun, "Ali Turan (Dr. Prof. Hüseyinzade), Türk Şairleri, 2. c., İstanbul, s.475-482 Döküman Türk Ocağı Aksakallar Heyeti Azalığı-1913 (Haber) Hüseyinzade Ali Bey'in Türk Ocağı Aksakallar Heyeti Azalığına Seçilmesi Haberi Sabah gazetesi, 18 Teşrin-i Sani 1329 / 1 Kanun-i Evvel 1913 (Efrenci), Nu: 8693 Döküman Hüseyinzade Ali Bey’e Tahsisat-ı Mestureden Para Ödenmesi Haberi Hüseyinzade Ali Bey’e Tahsisat-ı Mestureden Para Ödenmesi Haberi SABAH gazetesi 19 Recep 1337 /21 Nisan 1335_1919, Nu: 10572 Döküman Hüseyinzade Ali Turan_BİBLİYOGRAFYA Hüseyinzade Ali Turan_BİBLİYOGRAFYA ((Bir sayfalık belge. Düzenleyen kızı Saide Alpsar veya Ali Haydar Bayat olabilir) Döküman Mövsüm Eliyev, ELİBEY HÜSEYNZADE Mövsüm Eliyev, ELİBEY HÜSEYNZADE, Edebiyyat ve İncesenet gazetesi, 4 Mart 1988, Nu: 10 (2301) s. 6 Döküman Ahmet Caferoğlu, Ahmet Caferoğlu, "Ali Bey Hüseyinzade", Azerbaycan, İstanbul, Cumhuriyet Matbaası, 1940 s. 31-35 Döküman Şamil Veliyev (Köprülü), FÜYUZAT EDEBİ MEKTEBİ Şamil Veliyev (Köprülü), FÜYUZAT EDEBİ MEKTEBİ, Bakû, Elm, 1999, 443+1 s Döküman Veli Behcet Kurdoğlu_Hüseyinzade Ali Turan Veli Behcet Kurdoğlu, "Hüseyinzade Ali Turan", Şair Tabibler, 1967, s. Döküman İttihat ve Terakki Meclis-i Umumi Azalığı (Haber) Hüseyinzade Ali Bey'in İttihat ve Terakki Partisi Meclis-i Umumi Azalığına Seçilmesi Haberi SABAH gazetesi, 12 Teşrin-i Evvel 1913 Nu: 8646 Döküman Hüseyin İsrafil - Füyuzat ve Milli Dramaturgiya Problemleri Hüseyin İsrafil, Füyuzat ve Milli Dramaturgiya Problemleri, Bakı, Elm Neşriyyatı, 2007 154 s. Döküman Ali Haydar Bayat - ALİ BEY HÜSEYİNZADE, 1. Bs. Ali Haydar Bayat, Azerbaycan'ın Yiğit Evladı ALİ BEY HÜSEYİNZADE, 1. Bs. İstanbul, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1992, 173+10 s. Döküman Rasim Mirze, TÜRKÇÜLÜYÜN BABASI Rasim Mirze, TÜRKÇÜLÜYÜN BABASI (Eli Bey Hüseynzadenin Fikir Dünyası) Bakı, Elm Neşriyyatı. 2000, 172 S. Döküman Azer Turan, ELİBEY HÜSEYNZADE Azer Turan, ELİBEY HÜSEYNZADE, Moskva, Salam Press, 2008, 280 S. Döküman Efgan Ferecbeyli, ATA ve OĞUL Efgan Ferecbeyli, ATA ve OĞUL, Odlar Yurdu gazetesi, Bakı, Avgust 1989, Nu: 16 (447) s. 6 Döküman Hüseyinzade Ali Bey'in Bakûdan Ayrılması Haberi Hüseyinzade Ali Bey'in Bakûdan Ayrılması Haberi, GÜNEŞ Gazetesi, Bakû, 15 Noyabr 1910, Nu: 68 Döküman Hüseyinzade Ali Bey'in Bakûdan Ayrılması Haberi Hüseyinzade Ali Bey'in Bakûdan Ayrılması Haberi, Burhan-ı Terakki Gazetisi, Astarhan, 4 Yanvar 1911, Nu: 133 Döküman Azer Turan, ALİ BEK QUSEYNZADE Azer Turan, ALİ BEK QUSEYNZADE, Moskva, Salam Press, 2008, 15+1 s. Döküman Yakup Sevimli, HÜSEYİNZADE ALİ BEY'İN Hayat Gazetesindeki Yazıları Yakup Sevimli, "Hüseyinzade Ali Bey'in Hayat Gazetesindeki Yazıları" (Yayımlanmamış doktora tezinden bir bölüm) Döküman Ali Haydar Bayat - ALİ BEY HÜSEYİNZADE, 2. Bs. Ali Haydar Bayat, Hüseyinzade Ali Bey, 2, bs., Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 1998 420 s. Döküman Ezize Ceferzade, İRS'in Türkiye ve Kipr Seferi Ezize Ceferzade, "İRS'in Türkiye ve Kipr Seferi", Bakû, Edebiyyat ve İncesenet gazetesi, 7 Sentyabr 1990, Nu: 34 (2429) Not:. E. Ceferzade'nin Hüseyinzade Ali Bey'in kızları Saide ve Feyzaver Hanımlarla Röportajı Döküman Yusuf Akçura _ Hüseyinzade Ali Turan'a Mektuplar Yavuz Akpınar, "Yusuf Akçura'nın Hüseyinzade Ali Bey'e Yazdığı Mektuplar" Türk Yurdu, Ankara, Nisan 2011, Sayı: 284, s. 3-13 Döküman Ağamirze Memmedli, ELİ BEY HÜSEYNZADE TURAN Ağamirze Memmedli, ELİ BEY HÜSEYNZADE TURAN, Salyan, Qelebe, 1996, 47+1 s. Döküman Debistanda Hüseyinzade Ali Bey Hakkındaki Yazı Debistan 6 Mart 1907 Sayı: 4 Teracim-i Ahval-i Meşahir Döküman Yusuf Akçura_HÜSEYİNZADE ALİ BEY (Latin Harf1li) Yusuf Akçura Hüseyinzade Ali Bey (1-3 tefrika), Türk Yurdu I. Tefrika; 2 Nisan 1331_14 Nisan 1915, Sayı: 81, s. 2550-2556; II. Tefrika: 23 Nisan 1331, Sayı: 82, s. 2566-2570; III. tefrika 7 Mayıs 1331, Sayı: 83, s. 2581-2585. Hazırlayan: Sabahattin Çağın, Kardaş Edebiyatlar, Temmuz-Eylül 1992, Sayı: 23, s. 32-44 Döküman Yusuf Akçura_HÜSEYİNZADE ALİ BEY (Türk Yılı 1928) Yusuf Akçura, "HÜSEYİNZADE ALİ BEY" Türk Yılı 1928, İstanbul, Yeni Matbaa, 1928 Not: Hüseyinzade Ali Bey'e 'ye ait kısım 412-419. sayfalardadır. Döküman Burhan Şeref - ALİBEY HÜSEYNZADE YANINDA Burhan Şeref, mÜSAHABELER: VI; ALİBEY HÜSEYNZADE YANINDA, Not: Burhan-ı Terakki veya bir başka Tatar gazetesi olmalı, üzerinde tarih ve sayı yok, orijinali yok; Fotokopi) Döküman