EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Hüseyinzade Ali Turan Arşivi

TR EN

Diğer Eserleri

Hüseyinzade Ali Bey'in Füyuzat'taki imzaları Hüseyinzade Ali Bey'in Füyuzatta kullandığı imzalar, rümuzlar kızı Saide Turan hanım tarafından kendi el yazısıyla belirlenmiştir. Döküman Müderrisler Kavgasına Dair (mülakat) Hüseyinzade Ali, Müderrisler Kavgasına Dair, Mülakatı yapan: Orhan Seyfi Orhun, Güneş Edebiyat ve San'at mecmuası, İstanbul, 1927 Sayı: 8 Döküman Hüseyinzade Ali TÜRKOLOJİ KONGRESİ Hakkında Notlar Ali Haydar Bayat, "Hüseyinzade Ali Bey'in 26 Şubat 1926 Bakû I.Türkoloji Kongresi'nde Tuttuğu Notların Özeti", Hüseyinzade Ayi Bey, Ankara, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 1998, s. 63-69 Döküman