EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Hüseyinzade Ali Turan Arşivi

TR EN
Aslen Azerbaycan Türklerinden olan ve Türk fikir tarihinde unutulmaz izler bırakan Hüseyinzade Ali Turan Bey’in el yazma eserler, fotoğraflar, mektuplar ve daha az sayıda çeşitli gazete, dergi ve kitaplardan oluşan arşivi, kızı Feyzâver Alpsar Hanım tarafından Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Arşivine bağışlanmıştır. Hüseyinzade’nin arşivinde kendi eserlerinin el yazmaları (şiirleri, tercümeleri, ilmî eserleri) arasında en çok dikkati çeken belgeler arasında, 1900’lü yılların başlarından itibaren tuttuğu notları içeren defterler de vardır. Bazı Azerbaycanlı yazarların el yazılı belgeleri ve eserleri de bu arşivin eşsiz belgeleri arasındadır.
Kendi yazılarının yayımlandığı birçok gazete ve dergi, arşivindeki belgelerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Kitaplar daha az sayıdadır. Arşivin en dikkate değer belgeleri arasında fotoğraflar da bulunmaktadır. XIX. asrın sonlarından yakın döneme kadar geniş bir zaman dilimine şahit olan bu fotoğraflar, Hüseyinzade Ali Bey’in aile muhitinin dışında birçok tarihî, siyasî, edebî şahsiyet ve faaliyeti yansıtmaktadır.

Hüseyinzade Ali Turan Arşivi

Babası Hüseyinzade Ali Turan Bey’in arşivini bölümümüze hiçbir karşılık beklemeden bağışlayan kızı sayın Feyzâver Alpsar Hanımefendiye teşekkür ve minnettarlığımızı alenen açıklamak istiyoruz. Bölümümüz dergisinde ve daha başka dergilerde bu arşivden belgeler neşredilmeye başlamıştır. Arzu eder araştırmacılara Hüseyinzade Ali Turan Arşivi’nden istedikleri belgelerin dijital kopyalarını vermeye hazır olduğumuzu da duyurmak istiyorum."